(بانك گردشگري)وگردش

77701.00(-0.38%)
آخرین
7,770
پایانی
7,810
دیروز
7,800
حجم معاملات
10,106,944
کمترین
7,660
بیشترین
7,880