(گسترش سرمايه گذاري ايرانيان)وگستر

182000.98(-1.73%)
آخرین
18,200
پایانی
18,460
دیروز
18,520
حجم معاملات
1,694,378
کمترین
17,860
بیشترین
19,190