(صندوق س.پاداش سرمايه پارس-س)پادا

1388001.00(+0.46%)
آخرین
138,800
پایانی
138,500
دیروز
138,159
حجم معاملات
41,205
کمترین
137,499
بیشترین
138,900