(مجتمع صنعتي آرتاويل تاير)پارتا

67001.05(+4.85%)
آخرین
6,700
پایانی
6,570
دیروز
6,390
حجم معاملات
8,436,035
کمترین
6,410
بیشترین
6,700