(پتروشيمي پارس)پارس

27270.98(-2.15%)
آخرین
2,727
پایانی
2,769
دیروز
2,787
حجم معاملات
14,573,416
کمترین
2,716
بیشترین
2,790