(گسترش نفت و گاز پارسيان)پارسان

35440-530.00(-1.47%)
آخرین
35,440
پایانی
35,970
دیروز
35,970