(بيمه پارسيان)پارسیان

30821.00(-0.36%)
آخرین
3,082
پایانی
3,093
دیروز
3,093
حجم معاملات
1,574,587
کمترین
3,021
بیشترین
3,120