(ايران‌ياساتايرورابر)پاسا

171900.98(-1.66%)
آخرین
17,190
پایانی
17,250
دیروز
17,480
حجم معاملات
710,740
کمترین
17,000
بیشترین
17,400