(صندوق پالايشي يكم-سهام)پالایش

1575900.99(-0.81%)
آخرین
157,590
پایانی
158,500
دیروز
158,880
حجم معاملات
3,682,719
کمترین
156,720
بیشترین
160,000