(گ.س.وت.ص.پتروشيمي خليج فارس)پترول

20081.00(+0.35%)
آخرین
2,008
پایانی
2,005
دیروز
2,001
حجم معاملات
66,069,572
کمترین
1,995
بیشترین
2,020