(درخشان‌ تهران‌)پدرخش

106100.99(-0.75%)
آخرین
10,610
پایانی
10,640
دیروز
10,690
حجم معاملات
1,280,745
کمترین
10,510
بیشترین
10,910