(به پرداخت ملت)پرداخت

100800.97(-2.89%)
آخرین
10,080
پایانی
10,370
دیروز
10,380
حجم معاملات
118,946
کمترین
10,000
بیشترین
10,250