(سرمايه گذاري پرديس)پردیس

54001.01(+0.75%)
آخرین
5,400
پایانی
5,360
دیروز
5,360
حجم معاملات
5,424,427
کمترین
5,250
بیشترین
5,480