(كارخانجات توليدي پلاستيران)پلاست

132100.97(-2.94%)
آخرین
13,210
پایانی
13,220
دیروز
13,610
حجم معاملات
1,583,984
کمترین
13,210
بیشترین
13,300