(پلاسكوكار)پلاسک

61801.00(-0.16%)
آخرین
6,180
پایانی
6,170
دیروز
6,190
حجم معاملات
3,748,839
کمترین
6,110
بیشترین
6,280