(گازلوله‌)پلوله

32650-1000.00(-2.97%)
آخرین
32,650
پایانی
32,650
دیروز
33,650
حجم معاملات
2,098,171
کمترین
32,650
بیشترین
33,350