(گروه‌ صنعتي‌ بارز)پکرمان

303501.01(+1.47%)
آخرین
30,350
پایانی
30,310
دیروز
29,910
حجم معاملات
826,396
کمترین
29,000
بیشترین
30,870