(افست‌)چافست

86401.00(+0.23%)
آخرین
8,640
پایانی
8,530
دیروز
8,620
حجم معاملات
2,202,507
کمترین
8,400
بیشترین
8,730