(صنايع چوب خزر كاسپين)چخزر

571001.01(+0.79%)
آخرین
57,100
پایانی
57,300
دیروز
56,650
حجم معاملات
326,349
کمترین
55,350
بیشترین
58,650