(فيبر ايران‌)چفیبر

76500.97(-3.16%)
آخرین
7,650
پایانی
7,560
دیروز
7,900
حجم معاملات
4,268,558
کمترین
7,350
بیشترین
8,040