(فرآورده‌هاي‌نسوزآذر)کاذر

57000.99(-1.21%)
آخرین
5,700
پایانی
5,770
دیروز
5,770
حجم معاملات
5,295,563
کمترین
5,580
بیشترین
5,970