(صندوق س. كارا -د)کارا

162461.00(+0.12%)
آخرین
16,246
پایانی
16,245
دیروز
16,226
حجم معاملات
106,917,325
کمترین
16,243
بیشترین
16,246