(صندوق س تجارت شاخصي كاردان)کاردان

3436001.00(-0.22%)
آخرین
343,600
پایانی
342,670
دیروز
344,370
حجم معاملات
5,013
کمترین
341,000
بیشترین
345,500