(صندوق س.سپند كاريزما-س)کاریس

223501.00(+0.02%)
آخرین
22,350
پایانی
22,373
دیروز
22,345
حجم معاملات
334,171
کمترین
22,320
بیشترین
22,450