(صندوق س نگين سامان-ثابت)کارین

100541.00(+0.1%)
آخرین
10,054
پایانی
10,063
دیروز
10,044
حجم معاملات
25,865,739
کمترین
10,049
بیشترین
10,063