(باما)کاما

52601.03(+3.34%)
آخرین
5,260
پایانی
5,240
دیروز
5,090
حجم معاملات
36,668,466
کمترین
5,110
بیشترین
5,330