(ايتالران‌)کایتا

413000.97(-2.82%)
آخرین
41,300
پایانی
42,400
دیروز
42,500
حجم معاملات
34,578
کمترین
41,250
بیشترین
41,500