(توليد خاك نسوزاستقلال آباده)کباده

199701.03(+2.99%)
آخرین
19,970
پایانی
19,930
دیروز
19,390
حجم معاملات
2,473,379
کمترین
19,420
بیشترین
19,970