(معادن‌ بافق‌)کبافق

327601.00(-0.33%)
آخرین
32,760
پایانی
32,760
دیروز
32,870
حجم معاملات
196,832
کمترین
32,080
بیشترین
33,000