(معدني‌ دماوند)کدما

700000.95(-4.99%)
آخرین
70,000
پایانی
70,230
دیروز
73,680
حجم معاملات
2,018,534
کمترین
70,000
بیشترین
72,740