(كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌)کرازی

16231.03(+3.18%)
آخرین
1,623
پایانی
1,611
دیروز
1,573
حجم معاملات
34,175,994
کمترین
1,573
بیشترین
1,635