(س. توسعه و عمران استان كرمان)کرمان

12500.99(-1.34%)
آخرین
1,250
پایانی
1,260
دیروز
1,267
حجم معاملات
105,047,171
کمترین
1,244
بیشترین
1,294