(توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌)کروی

68701.00(-0.43%)
آخرین
6,870
پایانی
6,880
دیروز
6,900
حجم معاملات
2,751,331
کمترین
6,830
بیشترین
7,040