(صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا)کساوه

603801.07(+6.94%)
آخرین
60,380
پایانی
59,760
دیروز
56,460
حجم معاملات
824,669
کمترین
57,140
بیشترین
60,410