(سايپاشيشه‌)کساپا

133201.05(+4.96%)
آخرین
13,320
پایانی
12,890
دیروز
12,690
حجم معاملات
380,428
کمترین
13,320
بیشترین
13,320