(سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌)کسرا

62900.98(-2.02%)
آخرین
6,290
پایانی
6,360
دیروز
6,420
حجم معاملات
3,214,784
کمترین
6,280
بیشترین
6,450