(پارس‌ سرام‌)کسرام

91801.05(+4.91%)
آخرین
9,180
پایانی
9,100
دیروز
8,750
حجم معاملات
23,975,414
کمترین
8,890
بیشترین
9,180