(كاشي‌ سعدي‌)کسعدی

76000.99(-1.04%)
آخرین
7,600
پایانی
7,660
دیروز
7,680
حجم معاملات
454,522
کمترین
7,560
بیشترین
7,700