(كاشي صدف سرام استقلال آباده)کصدف

207000.97(-2.82%)
آخرین
20,700
پایانی
20,950
دیروز
21,300
حجم معاملات
537,283
کمترین
20,700
بیشترین
20,700