(كاشي صدف سرام استقلال آباده)کصدف

18680-570.00(-2.96%)
آخرین
18,680
پایانی
19,190
دیروز
19,250
حجم معاملات
117,855
کمترین
18,680
بیشترین
18,700