(ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌)کطبس

199601.06(+6.4%)
آخرین
19,960
پایانی
19,890
دیروز
18,760
حجم معاملات
5,696,859
کمترین
19,250
بیشترین
20,070