(شيشه‌ قزوين‌)کقزوی

269500.97(-2.53%)
آخرین
26,950
پایانی
26,950
دیروز
27,650
حجم معاملات
1,257,753
کمترین
26,850
بیشترین
27,950