(كلر پارس)کلر

456000.98(-1.83%)
آخرین
45,600
پایانی
45,950
دیروز
46,450
حجم معاملات
286,249
کمترین
45,500
بیشترین
46,450