(شيشه سازي مينا)کمینا

131901.02(+1.62%)
آخرین
13,190
پایانی
13,030
دیروز
12,980
حجم معاملات
3,428,302
کمترین
12,850
بیشترین
13,230