(توسعه معدني و صنعتي صبانور)کنور

189701.02(+1.88%)
آخرین
18,970
پایانی
18,630
دیروز
18,620
حجم معاملات
283,402
کمترین
18,490
بیشترین
18,880