(ورزيران‌)کورز

98700.97(-2.95%)
آخرین
9,870
پایانی
10,160
دیروز
10,170
حجم معاملات
44,449
کمترین
9,870
بیشترین
9,870