(كاشي‌ پارس‌)کپارس

106500.99(-0.84%)
آخرین
10,650
پایانی
10,690
دیروز
10,740
حجم معاملات
1,537,795
کمترین
10,430
بیشترین
10,870