(فرآوري زغال سنگ پروده طبس)کپرور

131101.03(+2.9%)
آخرین
13,110
پایانی
13,290
دیروز
12,740
حجم معاملات
2,933,113
کمترین
13,030
بیشترین
13,370