(شيشه‌ و گاز)کگاز

363301.01(+0.92%)
آخرین
36,330
پایانی
36,110
دیروز
36,000
حجم معاملات
319,896
کمترین
35,410
بیشترین
36,910