(معدني و صنعتي گل گهر)کگل

60300.97(-2.58%)
آخرین
6,030
پایانی
6,120
دیروز
6,190
حجم معاملات
12,949,263
کمترین
6,030
بیشترین
6,170