(ص. معدني كيمياي زنجان گستران)کیمیا

55000.98(-1.61%)
آخرین
5,500
پایانی
5,570
دیروز
5,590
حجم معاملات
5,915,587
کمترین
5,480
بیشترین
5,650